Gegužės mėnesį vyksta gegužinės pamaldos, dar vadinamos mojavomis, skirtos švč. Mergelei Marijai pagerbti. Jos giedamos ne vien bažnyčiose, bet ir tikinčiųjų namuose – kaimų ar miestelių žmonės gieda susirinkę po ūkio ar namų ruošos darbų. Pamaldų proga namuose paruošiamas altorėlis su Marijos skulptūra ar paveikslu.

Gegužinės pasaulyje giedotos dar XII a., o nuo 1853 m. prigijo ir Lietuvoje. Manoma, kad pirmiausia tradicija vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva pasiekė Žemaitiją. Vėliau, amžiaus pabaigoje, gegužinės pradėtos giedoti ir Vilniuje.

Mojavos Gegužinės giedamos ir per Žemaitijos kaimo buities muziejaus atidarymo šventę.