Šv. Lauryno bažnyčia yra svarbiausias Kalnalio kaimo, esančio Telšių vyskupijoje, dešiniajame Salanto krante, kultūrinis objektas. Salanto ir Kūlupio slėnių apjuosta gyvenvietė susiformavo XVIII a. pabaigoje, kai Grūšlaukės dvarininkas Ignas Oginskis 1777 m. čia pastatė Šv. Lauryno bažnyčią. Kultūrinę reikšmę ji išlaiko ne tik dėl svarbos vietos bendruomenei, bet dar ir todėl, kad joje 1801 m. buvo pakrikštytas vyskupas Motiejus Valančius.

1883 m. bažnyčia sudegė ir netrukus jos vietoje buvo pastatyta nauja, stovinti iki šiol. Bažnyčia medinė, kryžminio plano, vienbokštė, su 4 šoniniais bokšteliais. Šventoriaus vakariniame pakraštyje stovi keturkampės piramidės pavidalo 3 tarpsnių medinė varpinė. Šventorių iš pietvakarių ir šiaurės vakarų pusių juosia palaidų, o pietryčiuose – mūrinių akmenų tvora. Virš bažnyčios ir varpinės kyla ornamentuoti ažūriniai kryžiai – XIX a. kryždirbystės paminklas.

1997 m. bažnyčia su varpine registruotos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre.