Kartenos piliakalnis, vadinamas Pilies, Švedų, Lūžties kalnu, stovi kitame Minijos upės krante nuo Kartenos miestelio. Nuo piliakalnio matyti miestelis, Minijos vingis ir aplinkiniai slėniai. Piliakalnis datuojamas VIII–XIII a., ant jo stovėjusi medinė pilis buvo kuršių Ceklio žemių gynybinis ir administracinis centras. Rašytiniuose šaltiniuose Kartena pirmąkart paminėta dar 1253 m.

Legenda byloja, kad piliakalniui Kartenos vardas suteiktas po to, kai ant jo stovėjusią žemaičių karaliaus pilį užpuolė ir tarpusavyje kovoti pradėjo švedų bei rusų kariuomenės. Nuo pilies kuorų stebėjęs slėnyje įsiplieskusį mūšį žemaičių vadas sušukęs pavaldiniams: „Veizėkiet, karė tenā!“ („Žiūrėkite, karas tenai!“). Būtent nuo šių žodžių esą ir atsirado vardas „Kartena“.

2012 m. ES struktūrinių fondų lėšomis piliakalnis ir jo aplinka sutvarkyti ir pritaikyti lankyti. Piliakalnį, Laumės kūlį ir Lurdą jungia žiediniu maršrutu nutiesti apžvalgos takai, kurių bendras ilgis – 2,8 kilometro.