Šv. Jono Krikštytojo koplyčia, dar vadinama Visų Šventųjų koplyčia arba Zubovų koplyčia, stovi senosiose Plungės miesto kapinėse. Koplyčia yra romantinio klasicizmo stiliaus. Teigiama, kad ji pastatyta vietos meistrų už vieno iš grafų Zubovų ir parapijiečių lėšas. Koplyčioje buvo laidojami ir Zubovų, ir kitų aplinkinių bajorų šeimų nariai – Lešcevskiai, Vaitkevičiai, Moikovskiai.

Koplyčią galime sieti tiek su romantizmo, tiek su istorizmo stiliais. Palaikams šarvoti ir laidoti skirtos koplyčios Lietuvoje išpopuliarėjo romantizmo laikais. Koplyčia pailgo stačiakampio plano su žemesne pusapskrite apside, vientiso tūrio su bokštu pietų dalyje, t. y. į kapinių vartų pusę. Koplyčios dydis 20,6 x 12,4 m, aukštis 12 m (su bokštu iki viršaus – 23,8 m). Statinys išsiskiria retu, koplyčių kompozicijai nebūdingu elementu –bokštu. 

Paskutinės apeigos koplyčioje vyko 1934 m. Sovietmečiu koplyčia buvo neprižiūrima ir nesaugoma, tad jos rūsys išplėštas, o kapai išniekinti. Šiandien ji iš dalies renovuota, kartais koplyčioje vyksta pamaldos, 1997 m. pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą.