Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny znajdujący się w centrum Kretyngi jest jednym z najstarszych zachowanych kościołów na Żmudzi. Można go zaliczyć do gotyckiego i renesansowego stylu architektonicznego, choć posiada pewne cechy barokowe.

Kościół powstał w latach tysiąc sześćset dziesięć – tysiąc sześćset siedemnaście, z inicjatywy możnowładcy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Jana Karola Chodkiewicza oraz jego żony Zofii. Został on kilkukrotnie zdewastowany przez wojsko szwedzkie, jednak później go odbudowano. W dwudziestym wieku kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny ucierpiał z powodu pożaru oraz drugiej wojny światowej, na szczęście został odrestaurowany.