Trasy

Jeszybot w Telszach
Dąb Perkuna
Jesion Wiedźmy
Święta góra Mikytai i kamień z diabelskim odciskiem
Kompleks historyczno-archeologiczny grodziska w Korcianach
Obóz pracy przymusowej Dymitrowo