Kaplica Świętego Jana Chrzciciela, nazywana też kaplicą Wszystkich Świętych lub kaplicą Zubowów, znajduje się na starym cmentarzu miejskim w Płungianach. Kaplica utrzymana jest w stylu klasycyzmu i romantyzmu. Mówi się, że została zbudowana przez miejscowych rzemieślników za fundusze pochodzące od jednego z hrabiów Zubowów oraz od miejscowych parafian. W kaplicy byli chowani Zubowie, a także inni członkowie okolicznych rodzin szlacheckich – Leszczewscy, Wojtkiewiczowie i Mojkowscy.

Ostatnie obrządki przed jej zamknięciem odbyły się w kaplicy w tysiąc dziewięćset trzydziestym czwartym roku. W okresie okupacji radzieckiej nikt kaplicy nie doglądał i nie pilnował, dlatego jej piwnica została ograbiona, a groby zniszczone. Dziś została częściowo odrestaurowana, czasem odbywają się w niej nabożeństwa. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym siódmym roku budynek został wpisany do rejestru dóbr kultury.