Matka Boska z Lourdes w Kretyndze jest jednym z najważniejszych symboli historii miasta, kultury religijnej i dziedzictwa architektonicznego. Są w niej organizowane liczne imprezy, od uroczystości szkolnych po odpusty. Grotę poświęconą Najświętszej Maryi Pannie otwarto drugiego sierpnia tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku. W ceremonii uczestniczył ówczesny prezydent Republiki Litewskiej Antanas Smetona, minister obrony narodowej Balys Giedraitis oraz dwadzieścia pięć tysięcy wiernych z całej Litwy.

W połowie dwudziestego wieku grota została zburzona przez żołnierzy radzieckich, a odbudowano ją dopiero w tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym roku przez samych wiernych, którzy oczyścili strumień, zbudowali ścieżki, zasadzili nowe drzewa i przywrócili stojące niegdyś w grocie rzeźby, później przeniesione do kościoła na przechowanie.