Kaplica mauzoleum rodziny hrabiów Tyszkiewiczów dzieli się na dwie części: naziemną kaplicę, w której po dziś dzień odbywają się modlitwy za zmarłych, oraz mauzoleum, w którym pochowani są członkowie rodziny Tyszkiewiczów, między innymi Kazimierz Wiktor Justyn Maria Tyszkiewicz, ostatni przedstawiciel rodu, do którego należała kaplica. Brał on udział w walkach niepodległościowych w tysiąc dziewięćset czterdziestym pierwszym roku i przewodził oddziałowi żmudzkich powstańców.

Kaplica w stylu neogotyckim została zbudowana w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym trzecim roku na zlecenie ostatniego właściciela Kretyngi, Aleksandra Tyszkiewicza. Wnętrze kaplicy zdobi malarstwo ścienne, ołtarz został sprowadzony z Warszawy, a płaskorzeźba Ukrzyżowanego – z Niemiec.