Na starym cmentarzu w Kretyndze pochowany jest franciszkanin, kaznodzieja, botanik i lekarz Jurgis Pabrėža, znany też jako ojciec Ambroziejus. Mężczyzna mieszkający w Kretyndze w latach tysiąc siedemset siedemdziesiąt jeden – tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć był doskonale znany okolicznym mieszkańcom, dlatego w tysiąc dziewięćset trzydziestym trzecim roku gwardian zakonu Augustinas Dirvelė zbudował na jego grobie murowaną kaplicę w stylu neogotyckim, której powierzchnia wynosi piętnaście metrów kwadratowych.

Wewnątrz kaplicy wisi obraz Najświętszej Marii Magdaleny wiecznej pomocnicy, którego autor jest nieznany, ale mieszkańcy Kretyngi mówią, że namalował go sam Jurgis Pabrėža. W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym trzecim roku kaplica grobowa Jurgisa Ambroziejusa Pabrėžy została wpisana do rejestru dóbr kultury.

Wielu wiernych żmudzkich do tej pory uważa Jurgisa Pabrėžę za świętego i opowiada, że czasem u jego grobu chorzy doświadczają cudów, dlatego znicze są tu zapalane nie tylko w Dzień Wszystkich Świętych, ale przez cały rok.