Luokės miestelis pirmąkart istoriniuose šaltiniuose paminėtas pradėjus krikštyti žemaičius., Žemaičių krikšto ir Vytauto Didžiojo įsakyme nurodyta pastatyti Žemaitijoje 8 bažnyčias, iš kurių viena iškilo ir Luokėje. Nors per šešis amžius bažnyčia ne kartą remontuota ir perstatyta, ji iki šiol išlaiko liaudies architektūros formas.  

1413 m. žemaičiai pakrikštyti, o netrukus po to, manoma, 1416 m., pastatyta ir Luokės bažnyčia. Pirmasis Žemaičių vyskupijos vyskupas gyveno būtent Luokėje. Istoriniai šaltiniai rodo, kad kelis kartus (XVI a. antroje pusėje ir 1774 m.) bažnyčia buvo atstatyta. Nors tikslios priežastys bei datos išlieka nežinomos, užfiksuota tai, kad visus kartus padedant žemaičių vyskupams, kuriems bažnyčia buvo pavaldi, ir parapijiečiams atstatyti pastatą pavykdavo.  

XIX a. Luokės parapija buvo viena turtingiausių Žemaitijoje, jai priklausė beveik 8 tūkst. žmonių, o amžiaus pradžioje bažnyčia darkart suremontuota, pastatyta nauja medinė koplyčia. 1863 m. birželio 12 d. bažnyčioje kunigas Justinas Siesickis lietuviškai perskaitė sukilėlių atsišaukimą ir už tai buvo ištremtas į Sibirą.