Znajdująca się w Kalwarii Żmudzkiej Mała Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny niejednokrotnie była przebudowywana i znów burzona, dlatego kościół, który widzimy dzisiaj, jest już czwartym stojącym w tym miejscu. Bazylika powstała według planów Augustyna Kossakowskiego. Budowę finansowaną z ofiar wiernych rozpoczęto w tysiąc siedemset osiemdziesiątym roku i ukończono w tysiąc osiemset dwudziestym drugim roku. Szóstego maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku papież Jan Paweł Drugi nadał kościołowi tytuł małej bazyliki.