Kościół pw. św. Aleksandra w Worniach, łączący w sobie cechy późnego litewskiego baroku i drewnianej architektury ludowej, możemy uważać za najstarszy na całej Żmudzi. Co prawda od 1417 r., gdy dzięki trosce Witolda Wielkiego zbudowano i poświęcono ten kościół, był on wielokrotnie niszczony i wymagał odbudowy.

Współczesny budynek powstał w 1779 r., jednakże w trakcie okupacji radzieckiej znów go zniszczono. Ostatecznie oddano go parafianom i po raz ostatni odrestaurowano w 1991 r.